Klachtbehandeling

Hua Xia Chinese Medical Center werkt aan de beste oplossing voor uw klachten. Uiteraard proberen wij de beste kwaliteit ten alle tijden te leveren, maar mocht het een keer niet goed voor u gegaan zijn en komt u er niet met ons uit? Dan kunnen wij u verwijzen naar het Geschilleninstantie KAB: www.geschilleninstantiekab.nl

 

Dhr. You Ai Ye aangesloten is bij beroepsvereniging Zhong en Mw. Caiyun Ye aangesloten is bij beroepsvereniging Yi.
Voor klachten is beroepsvereniging Zhong aangesloten bij KAB.

 

Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met een patiënt/cliënt op te lossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken, die eventueel verlengd kan worden met 4 weken.
Het prettigst is als therapeut en klager samen het gerezen probleem uit de weg kunnen ruimen.

 

Klachtenfunctionaris NVA

 

Komt u er samen niet uit of is communicatie niet meer mogelijk dan kan in deze eerste periode de Klachtenfunctionaris worden ingeschakeld. Neemt u daarvoor contact op met het secretariaat van de NVA. De Klachtenfunctionaris van de NVA zal vervolgens contact met u opnemen. De Klachtenfunctionaris kan u helpen uw klacht te formuleren en zal trachten met u en zorgverlener tot een oplossing te komen die voor u beiden acceptabel en bevredigend is.

 

Geschilleninstantie

 

De Geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB) is een onafhankelijke commissie die uw klacht uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk behandelt, onder voorzitterschap van een jurist, conform het Reglement Geschilleninstantie KAB. Voordat uw klacht in behandeling wordt genomen betaalt u eenmalig € 50 aan de Geschilleninstantie. Als u in het gelijk wordt gesteld kan de zorgaanbieder veroordeeld worden tot betaling van klachtengeld aan u als klager. U kunt als klager worden veroordeeld tot het betalen van een bijdrage van maximaal € 500. Werkt uw therapeut in loondienst dan worden klachten behandeld door de geschilleninstantie van zijn/haar werkgever.